Studia doktoranckie

28.10.2015

Z początkiem października stałem się doktorantem na Akademii Muzycznej w moim rodzinnym mieście – Katowicach. Będę zajmował się repertuarem, który już od dawna bardzo mnie interesował – mianowicie muzyka kameralna okresu przedklasycznego oraz klasycznego w Wiedniu w aspekcie historycznych praktyk wykonawczych. Głównym nurtem mojej pracy będzie praca badawcza oraz artystyczna mająca na celu odkrycie w jaki sposób była ta muzyka wykonywana w czasie sobie współczesnym.

powrót